Kredyty dla Deweloperów

Szanujemy czas naszych klientów – sami załatwiamy większość formalności.

 • szeroki, kompleksowy zakres finansowania,
 • spłata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej przeznaczonego na sfinansowanie celów mieszkaniowych,
 • możliwość finansowania do 100% kosztów inwestycji – np. przebudowa budynku,
 • dogodny sposób spłaty zadłużenia w zależności od celu kredytowania i preferencji kredytobiorcy
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału,
 • brak wielu opłat m.in. za wcześniejszą spłatę kredytu, nadpłacanie rat
 • pomagamy w przygotowaniu biznes planu

 

Przeznaczenie

Kredyt inwestorski może być udzielany na:

 1. Finansowanie celów na realizację inwestycji, przeznaczonych przez Klienta na sprzedaż lub na     wynajem, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowej także na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, związanych z:

– realizacją inwestycji mieszkaniowych,

– refinansowaniem kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych,

– pokryciem kosztów nabycia prawa do nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją mieszkaniową,

– nabyciem pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na mieszkalne.

 1. Nabycie:

– prawa do nieruchomości gruntowych,

– budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych,

– wolno stojących obiektów infrastruktury technicznej.

 1. Refinansowanie kosztów nabycia prawa do nieruchomości gruntowych.
 2. Finansowanie kosztów scalania lub podziału nieruchomości będącej własnością lub będącej w użytkowaniu wieczystym odbiorców, o których mowa w poz. 1 oraz kosztów związanych z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków.
 3. Finansowanie kosztów nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której znajdują się budynki i inne urządzenia będące własnością odbiorców, o których mowa w poz. 1.
 4. Spłata zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego wcześniej na cele, o których mowa w pkt 1-5.

 

 

Zadzwoń jeśli jesteś zainteresowany bezpłatną konsultacją z doradcą:

666 112 100